AVALEHT: EKO ERAMUD: FOTOD - PROJEKTID - TEHNILINE INFORMATSIOON - TELLIMINE
Trüki välja..

KUIDAS ALUSTADA?
   
1. Kui olete otsustanud, et tulevikus soovite elada oma majas ning leidnud teie võimalustele sobiva EKO eramu, tuleks ühendust võtta projekti autori Üllar Karroga. Lisaks veebilehe näidistele on meil pakkuda iga majatüübi kohta paljusid erinevaid ideelahendusi.
2. Koostöös teiega on võimalik muuta olemasolevaid projektlahendusi teile sobivaks.
3. Projekteerimise alustamiseks tulekb hankida vajalikud dokumendid mille loetelu on toodud allpool.


DOKUMENDID

Projekti koostamiseks tellijalt nõutavad dokumendid:
1. Projekteerimistingumused saadakse kohalikust omavalitsuselt.
2. Kehtiv krundi geodeetiline maa-ala plaan tehnovõrkudega. Tellitakse maamõõtjalt või saadakse krundi müüjalt.
3. Vee ja kanalisatsiooni tehnilised tingimused. Trasside omanikult nõusolek liitumiseks ja trasside plaan liitumispunktidega või kaevu ehitamise luba. Vastavalt projekteerimistingimustele.
4. Elektrivarustuse tehnilised tingimused. Saadakse elektrienergia müüjalt nõusolek sobiva energia võimsuse eraldamise kohta.
5. Katastriüksuse plaan, puudumisel tellida maa-ametist.


KRUNTIDE SUURUSED

KRUNT-1 22X32M
704 m2
KRUNT-2 24X32M
768 m2
KRUNT-3 27X32M
864 m2

KRUNT-4 22X28M
616 m2
KRUNT-5 24X28M
672 m2
KRUNT-3 27X32M
864 m2

Joonisel on antud soovituslikud minimaalsed kruntide suurused EKO eramute paigutamiseks.