AVALEHT: EKO ERAMUD: FOTOD - PROJEKTID - TEHNILINE INFORMATSIOON - TELLIMINE
Trüki välja..

EKO ERAMUTE TEHNILINE KIRJELDUS

Arhitektuurne lahendus
Hoone on lihtsa mahuga 1,5 korruseline puitkarkass elumaja. Hoones puudub kelder. Katusekalle on projekteeritud 35°.

Konstruktiivne lahendus

Katus, katuslagi ja välisseinad
Katusekatteks on profiilplekk.
Katuslae horisontaalosa soojustuseks on 400 mm mineraalvilla, mille arvutuslik soojusläbivus U=0,08 W/(m2K), kaldosas ja seintes 250 mm U=0,14 W/(m2K).
Vihmaveerennideks kasutatakse aknaraamidega samas toonis, plastik või metallrenne.
Tuulekastid on kaetud laudisega ja viimistletud majaga samas toonis.

Aknad, uksed
Akendeks kolmekordse pakettklaasiga (sisemine klaas selektiiv), plastikraamidega aknad.
Soovituslik välisukseks Haapsalu uksetehase EKO sarja uksed.

Mittekandvad seinad
Metallkarkass 70 mm, villsoojustus heliisolatsioon 70 mm, viimistlusplaat - kipskartong 13 mm.

Vundament
Raudbetoonist soojustatud plaatvundament killustikalusel. Arvestuslik soojusläbivus, arvestades hoone geomeetriat on 0,2 W/(m2K).